Cardinal Theme

همکاری با جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

افخارات علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی از بدو تاسیس تاکنون بر کسی پوشیده نیست. افتخاراتی که میتوان از آنها بعنوان افتخار ملی و بین المللی نام برد. از جمله واحدهای صاحب دانش و فناوری در مجموعه جهاد، میتوان به جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی اشاره کرد که با تلاش سالیان متمادی توانسته اند مرزهای علم و دانش را بخوبی ارتقا دهند و در بومی سازی تکنولوژی های پیچیده سرآمد باشند. دپارتمان نفت و گاز دانشگاه علم و فرهنگ در راستای سیاست خود، طی جلسه ای با فعالیت های بیشتر این واحد فناور آشنا شد و به بحث و تبادل نظر در خصوص توانمندی ها و حوزه های مشترک همکاری پرداخته شد.

حوزه های زیست محیطی مرتبط با صنعت نفت بعلت اهمیت بالا همواره از بزرگترین چالش های صنعت بوده که با همت وصف ناپذیر اعضای جهاد دانشگاهی شهید بهشتی بخوبی به اینگونه مسائل پرداخته شده و توانسته اند با پیشنهاد راهکارهای صنعتی بر پایه علم بخوبی به حل معضلات بپردازند. تالیف و انتشار چندین کتب تخصصی، چاپ مقالات متعدد در نشریات معتبر بین المللی، ثبت اختراع و پتنت و ... تنها بخشی از فعالیت های واحد جهاد دانشگاهی شهید بهشتی بوده که در کنار ده­ها پروژه عملیاتی و صنعتی توانسته اند بخوبی با رفع نیاز های صنعت نفت در حوزه های بالادست و پایین دست، نقش پررنگی بعنوان قطب علمی و فناوری ایفا نمایند. در این راستا، دپارتمان نفت و گاز دانشگاه علم و فرهنگ با توجه به شناخت دقیق از صنعت نفت و معضلات موجود، پیشنهاداتی در خصوص هم افزایی بیشتر این دو واحد ارائه نمود که بنا شد با منعقد نمودن تفاهم نامه ای از پتانسیل های موجود دو طرف به نحو احسن استفاده شود و در جهت حل مشکلات صنعت نفت گام برداشته شود.