Cardinal Theme

ممیزی ایمنی ساختمان

با توجه به حوادث روی داده در ساختمان های بلند مرتبه تجاری و اداری، ضرورت پیشگیری از چنین حوادثی روز به روز بیشتر احساس می گردد. از این رو دپارتمان نفت و گاز با توجه به توانایی و شناخت دقیق خود توانسته در حوزه ممیزی ایمنی ساختمان برنامه ریزی های وسیعی انجام دهد.

ممیزی ایمنی ساختمان از جمله ضعف های موجود در حوزه ایمنی شهری می باشد که می بایست به جدیت به آن پرداخته شود تا بتوان با پیشگیری و ارائه راهکار مناسب از وقوع حوادثی نظیر حادثه ساختمان پلاسکو جلوگیری کرد.